Trafi on hyväksynyt Pohjolan Matkan henkilöliikenteen vastuulliseksi kuljetusyritykseksi. Merkiksi hyväksynnästä Pohjolan Matkalle on myönnetty vastuullisuustodistus ja yritys saa käyttää vastuullisen kuljetusyrityksen tunnusta.

Vastuullisuusmallissa yhdistyvät bussiyrityksen järjestelmällinen johtaminen ja vastuullisuusajattelu. Vastuullisuusmalli huomioi yritysvastuun taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöulottuvuudet. Se sisältää tunnettujen turvallisuus-, ympäristö- ja laatujärjestelmien keskeiset osa-alueet ja tuo ne bussiyrityksen käytännön tasolle.

Henkilöliikenteen vastuullisuusmallista on laajemmin tietoa: https://www.trafi.fi/tieliikenne/ammattiliikenne/vastuullisuusmalli/henkiloliikenteen_vastuullisuusmalli